Ring för snabbare service

    Intresseanmälan lägenhet

    Är du intresserad av lägenhet: Fyll i anmälan via formuläret nedan.


    ["Härmed godkänner jag att hyresvärden gör en kreditupplysning på mig, att mina uppgifter kommer att införas i hyresvärdens dataregister i enlighet med personuppgiftslagen och att hyresvärden har rätten till att inhämta uppgifter rörande mina tidigare hyres- och inkomstförhållanden."]