Ring för snabbare service

Släntklippning

Spider ILD 02

 • Väger endast 325 kg
 • Har en bra kapacitet, den styr med alla hjul vilket innebär att det aldrig behöver vända utan kan klippa i alla riktiningar
 • Finns möjlighet att förankra en vajer i lutning över 35 grader

Robocut

 • 1300 kg och 1,3 m bred
 • Gräsaggregatet är det y-slagor på, som används till gräs och mindre sly
 • Buskröjaggregatet har hammarslagor, klarar sly och mindre träd upp till 12 cm

Släntklippning

 • Två fantastiska maskiner som öppnar nya möjligheter inom gräs- och buskröjning
 • Båda maskinerna är skonsamma för marken och de tar sig fram i svåråtkomliga områden, som inte andra maskiner klarar.
 • Maskinerna klarar lutningar upp till 50 grader i alla riktningar
 • Exempel på arbeten som maskinerna utför:
  – Utmed järnvägar, viltstängsel, vägkanter, i skidbackar
  – Rondeller, bullervallar
  – Alla slags slänter
  – Ställverk, motionsspår, vandringsleder, parker, kyrkogårdar, pumpstationer
  – Runt dammar, vattendrag, naturvårdsområde – maskinen har ett lågt marktryck
  – Gravkullar, skyttevallar m.m.
  – Förvuxna buskage där maskinen bara maler ner materialet
  – Stängselgator, igenväxta beteshagar m.m.
 • Kör man där du skulle gått med röjsåg är maskinerna 4-10 gånger så effektiva
 • Maskinerna är oslagbara på rätt ställen där man inte kan använda en vanlig slänt- och buskröjare
 • Båda maskinerna är radiostyrda, vilket är ett väldigt säkert sätt att utföra släntklippning i branta och farliga områden där arbestskador på personal lätt kan förekomma.


Intresserad? Hör av er för demovisning!
För privatperson finns möjlighet till RUT-avdrag.

Släntklippning (Spider och Robocut)

Buskröjning på banvall (Robocut)

Släntklippning mellan två fastigheter (Robocut)

Buskröjning utmed järnväg (Robocut)

Slåtter i slalombacke (Spider)

Slåtter i slalombacke (Spider)